Кувар специјалиста

Образовни профил Кувар специјалиста намењен је оним који воле своју креативност да испољавају кроз припремање хране и који своју каријеру желе да граде у једном од
најтраженијих занимања у земљи и иностранству – професионалном кулинарству. Овај образовни профил обезбеђује сигурно запослење у својој професији у ком можете исказати разне уметничке црте,уколико их поседујете, али и могућност даљег усавршавања.

Специјализацију у области угоститељства и туризма за образовни
профил – кувар специјалиста, могу стицати кандидати са завршеним
следећим средњим образовањем:

 • четворогодишње образовање у области угоститељства и туризма са
  најмање две године радног искуства на пословима кувара;
 • трогодишње образовање у области угоститељства и туризма са
  најмање три године радног искуства на пословима кувара;
 • четворогодишње образовање у другим областима рада, са најмање
  три године радног искуства на пословима кувара уз полагање
  допунских испита из предмета – куварство са практичном наставом и
  познавање робе, по програму за четворогодишње образовање.

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам
Образовни профил: Кувар специјалиста
Трајање образовања: једна школска година
Предмети:

Рачуноводствено пословање
Маркетинг у туристичком пословању
Пословна психологија
Страни језик I
Енглески језик
Француски језик
Немачки језик
Руски језик
Италијански језик
Наука о исхрани
Познавање животних намирница
Основи услуживања
Пословна информатика
Куварство