Конобар специјалиста

Конобар специјалиста је стуб сваког угоститељског објекта. Он организује рад осталих запослених у угоститељском објекту, планира акције, организује прославе и дешавања. Организује пријем, смештај и услуживање гостију. Предузима све друге послове неопходне за несметано функционисање угоститељског објекта. Ради се о одговорном и изузетно захтевном послу.

Специјализацију у области угоститељства и туризма за образовни профил – конобар специјалиста, могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

  • четворогодишње образовање у области угоститељства и туризма са најмање две године радног искуства на пословима конобара;
  • трогодишње образовање у области угоститељства и туризма са најмање три године радног искуства на пословима конобара;
  • четворогодишње образовање у другим областима рада, са најмање три године радног искуства на пословима конобара уз полагање
    допунских испита из предмета – услуживање са практичном наставом и познавање робе, по програму за четворогодишње образовање.

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам
Образовни профил: Конобар специјалиста
Трајање образовања: једна школска година
Предмети:

Рачуноводствено пословање
Маркетинг у туристичком пословању
Пословна психологија
Страни језик I
Енглески језик
Француски језик
Немачки језик
Руски језик
Италијански језик
Страни језик II
Енглески језик
Француски језик
Немачки језик
Руски језик
Италијански језик
Познавање пића и намирница
Основи куварства
Пословна информатика
Услуживање