Хотелијерско-ресторатерски техничар

ОПИС ЗАНИМАЊА:

Хотелијерско-ресторатерски техничар планира, организује, координира, надзире и руководи радом особља на рецепцији, у ресторану и хотелском домаћинству, и по потреби учествује у реализацији задатака у угоститељским објектима различитог типа и величине за пружање услуга смјештаја, хране и пића на социјално и еколошки одржив начин. Учествује у дефинисању хотелских услуга, њиховој промоцији и продаји. Планира и унапређује рад запослених. Припрема извештаје и статистичке прегледе користећи информационо-комуникационе технологије и одговарајуће софтвере у раду и пословној кореспонденцији. Комуницира са гостима и пословним партнерима примењујући правила пословне комуникације. Обавља комерцијалне послове из домена пословања угоститељског објекта за пружање услуга смештаја, хране и пића. Обезбеђује примену норматива и стандарда рада у угоститељству и води рачуна о заштити здравља гостију, сарадника, радне и животне средине.

Хотелијерско-ресторатерски техничар:

– Анализира, планира и организује рад у угоститељском објекту за пружање услуга смештаја, хране и пића

– Врши личну припрему за рад и припрему радног места за обављање послова

– Врши продају и резервацију смештаја и додатних услуга у угоститељском објекту за пружање услуга смештаја, исхране и пића

– Врши пријем, дочек и смештај госта у угоститељском објекту за пружање услуга смештаја, исхране и пића

– Информише госте о понуди основних и додатних услуга угоститељског објекта за пружање услуга смештаја, исхране и пића

– Координира радом особља на рецепцији, у ресторану и домаћинству

– Врши услуживање хране и пића по потреби

– Организује догађаје и кетеринг

– Врши обрачун и наплату услуга

– Врши одјаву и испраћај госта

– Врши истраживања и анализу туристичког тржишта

– Изражује понуду и врши промоцију услуга

– Израђује калкулације и цене аранжмана/ услуга

– Врши набавку и правилно складиштење намирница, опреме, материјала и осталих потрепштина за ресторан, кухињу и смештајне капацитете

– Води оговарајућу пословну документацију у електронској и писаној форми

– Врши израду извештаја и статистичких прегледа

– Руководи радом организационих јединица угоститељског објекта за пружање услуга смјештаја, исхране и пића

– Врши надзор рада организационих јединица угоститељског објекта за пружање услуга смештаја, исхране и пића

– Осигурава квалитет и контролу пружених услуга и доноси корективне мере за унапређење

– Осигурава функционалност опреме и инвентара угоститељског објекта за пружање услуга смештаја, хране и пића

– Обавља комуникацију са гостима, сарадницима и пословним партнерима

– Спроводи поступке и мере за заштиту на раду, заштиту радне и животне средине