Хотелијерско-ресторатерски техничар

ОПИС ЗАНИМАЊА:

Гастрономија, као умеће припремања доброг јела, а самим тим и услуживање,
 саставни је део културе живљења, а последњих година, појавом све
интересантнијих емисија на тему гастрономије,  кувања и услуживања, као и
укључивања јавних личности у њих, значајно је добила на популарности па је
интересовање за занимање угоститељски техничарХотелијерско-
ресторатерски техничар веома велико.
Хотелијерско-ресторатерски техничар је стуб сваког угоститељског
објекта. Он организује рад осталих запослених у угоститељском објекту,
планира акције, организује прославе и дешавања. Организује пријем, смештај и
услуживање гостију. Предузима све друге послове неопходне за несметано
функционисање угоститељског објекта. Ради се о одговорном и изузетно
захтевном послу.

Образовни профил Хотелијерско-ресторатерски техничар намењен је
оним ученицима који воле своју креативност да испољавају кроз припремање
хране, услуживање и сервирање, и који своју каријеру желе да граде у једном
од најтраженијих занимања у земљи и иностранству – професионалном
угоститељству. Хотелијерско-ресторатерски техничар такође координира
радом рецепције, услужног особља и хотелског домаћинства приликом доласка
и боравка гостију. Овај образовни профил обезбеђује сигурно запослење у
својој професији у ком можете исказати разне уметничке црте,уколико их
поседујете, али и могућност даљег усавршавања.