Eкскурзијa у Бечу и Будимпешти

Од 2. до 6. новембра 2016. године били смо на екскурзији у Бечу и Будимпешти