Школарина

Школарина за редовне ученике од 01.10.2023. износи 1950 евра у динарској противвредности. За ученике уписане пре овог датума, до краја школовања важи стари Правилник о школарини по коме школарина износи 1850 евра.

Првим уписом  ученик остварује право на попуст од 10 до 15%.

Приликом плаћања школарине могу се у току школовања остварити следећи попусти :

 • 5%: ученици који се примерено и пристојно понашају у току школске године;
 • 5%: ученици који су одличним успехом завршили школску годину,
 • 5%: уплатом целокупне годишње школарине приликом уписа,
 • Право на додатни попуст од 5% остварује ученик који заврши разред са свим оценама 5.

Укупан попуст за наредну школску годину може да износи укупно 15% од цене пуне школарине.

У цену школарине укључено је:

 • осигурање ученика
 • вежбанке
 • потрошни материјал за практичну наставу
 • као и попусте од 20 до 50% за школу страних језика и све курсеве у оквиру пословног система „Ђуро Салај“

Постоји могућност плаћања до 12 месечних рата. Приликом уписа уплаћује се прва рата од 200 евра, а осталих 11 рата у једнаком месечном износу почев од септембра. Месечне рате школарине уплаћују се од 1 до 25. у месецу за текући месец.

 • Школарина за ванредне ученике износи 1700 евра ( у динарској противвредности ) по години.
 • Преквалификација – 1500 евра у динарској противвредности
 • Доквалификација – 1700 евра у динарској противвредности
 • Матурски испит за све образовне профиле износи 200 евра у динарској противвредности
 • Цена за појединачне испите износи 40 евра у динарској противвредности

Број жиро рачуна школе: 220-151234-59 ProCredit banka