Школарина

Школарина за редовне ученике од 01.10.2022. износи 1850 евра у динарској противвредности. За ученике уписане пре овог датума, до краја школовања важи стари Правилник о школарини.

Првим уписом  ученик остварује право на попуст од 20 до 25%.

Приликом плаћања школарине могу се у току школовања остварити следећи попусти :

 • 10%: ученици који се примерено и пристојно понашају у току школске године;
 • 10%: ученици који су одличним успехом завршили школску годину,
 • 10%: уплатом целокупне годишње школарине приликом уписа,
 • Право на додатни попуст од 5% остварује ученик који заврши разред са свим оценама 5.

Укупан попуст за наредну школску годину може да износи укупно 25% од цене пуне школарине.

У цену школарине укључено је:

 • осигурање ученика
 • скрипте
 • вежбанке
 • потрошни материјал за практичну наставу
 • као и попусте од 20 до 50% за школу страних језика и све курсеве у оквиру пословног система „Ђуро Салај“

Постоји могућност плаћања до 11 месечних рата. Приликом уписа уплаћује се прва рата од 200 евра, а осталих 10 рата у једнаком месечном износу почев од септембра. Месечне рате школарине уплаћују се од 1 до 25. у месецу за текући месец.

 • Школарина за ванредне ученике износи 1500 евра ( у динарској противвредности ) по години.
 • Преквалификација – 1300 евра у динарској противвредности
 • Доквалификација – 1500 евра у динарској противвредности
 • Матурски испит за све образовне профиле износи 150 евра у динарској противвредности                                                                                                                                            

Број жиро рачуна школе: 220-151234-59 ProCredit banka