О школи

Средња стручна школа „Захарија Стефановић Орфелин“ је приватна школа која је верификована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Наставни планови су прописани за подручја рада здравства и социјалне заштите; трговине, угоститељства и туризма; економије, права и администрације; као и личних услуга. Школа ради по програмима које је прописало Министарство просвете. Дипломе наше школе су признате и у рангу су дипломама које су стечене у државним школама.

Школа је првобитно основана као приватна средња Школа за негу здравља и лепоте „Професионал“ и као таква започела је са пословањем 9. јуна 2005. године решењем бр. 022-05-107/2005-03 Министарства просвете. Решењем Привредног суда у Београду од 06. марта 2013. године, школа мења назив и данас се зове Средња стручна школа „Захарија Стефановић Орфелин“. Нови назив је добила по српском просветитељу, историчару и песнику, Захарију Стефановићу Орфелину (1726-1785). И данас је тако!

Циљ наше школе подразумева да подржавамо и уважавамо различитост и индивидуалност сваког ученика и ученице. Код нас су дозвољене грешке, јер оне доводе до јединствених решења. Уз све изазове са којима се суочавамо, образовање не реформишемо већ трансформишемо. Кључ ове трансформације није да се образовање стандардизује, већ да се персонализује, да се подстиче откривање појединачних талената сваког детета, да се ученици уводе у окружење у којем желе да уче и где природно могу открити своја интересовања, вештине и вредности. Индивидуализованим приступом, радом у мањим групама, подстичемо и усмеравам раст и развој наших ученика и ученица.

Школа се налази у центру града као део пословног система „Ђуро Салај“ који има више од 70 година дугу традицију у образовању.