Машинбравар

Након завршене средње школе спектар рада машинбравара је веома широк и подразумева да је оспособљен за рад на одржавању и поправљању машина и уређаја, врши спајање и састављање елемената машина, контролише и  испитује склопове и подсклопове дијагностикује кварове на алатним машинама и  обавља мање поправке. Обавља и текуће одржавање и поправку алатних машина и машина за обраду пластичним деформисањем. Поред поменутих послова обавља и послове машинске обраде резањем и спајањем, као и остале послове везане за струку.

Спектар запошљавања машинбравара је доста широк. Могуће је запослење у било ком машинском предузећу јер ово занимање покрива широко подручје машинства. Машинбравар може да отвори приватну радионицу и да на тај начин лако дође до посла у струци.

Заваривач

Након завршене средње школе спектар рада Заваривача је веома широк. Суштину рада чини поступак којим се ивице метала загревају до тачке топљења, да би се у таквом стању извршило спајање. Постоје две основне специјалности за завариваче: гасни и електро заваривач. На основу техничко-технолошке документације припрема, обавља и контролише заваривање. Користи посебне апарате за електро или гасно заваривање. Ово занимање је веома тражено. Вариоци (заваривачи) који се усавршавају и поседују посебне доказе (атесте) о својој стручности, имају могућност брзог запошљавања. Знања и вештине се стичу и на посебно организованим обукама. Рад се обавља на отвореном, али и у фабричким халама, радионицама. Поред прецизности потребна је и добра психофизичка издржљивост. Обавезно је коришћење заштитне опреме. Поред поменутих послова обавља и послове машинске обраде резањем и спајањем, као и остале послове везане за струку.

Спектар запошљавања заваривача је доста широк. Могуће је запослење у било ком машинском предузећу јер ово занимање покрива широко подручје машинства. Заваривач може да отвори приватну радионицу и да на тај начин лако дође до посла у струци.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab