Ванредно школовање

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

Програм преквалификације подразумева образовање за други образовни профил без обзира на подручје рада. Услов уписа на програм преквалификације је претходно завршена трогодишња или четворогодишња школа. Преквалификација пружа могућност промене професије.

Одредбом члана 46. став 2. Законом о средњој школи прописано је да ученик уписан у школу ради преквалификације полаже испите из предмета које одреди наставничко веће школе.

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

Доквалификација пружа могућност промене образовног профила након завршене школе у трогодишњем трајању и прелазак на виши ниво стручне спреме без обзира на подручје рада.

Одредбом члана 46. став 3. ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске предмете из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом за претходни образовни профил. Одлуку о допунским испитима доноси наставничко веће школе.

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

Школа пружа могућности ванредног школовања за све образовне профиле који постоје у оквиру школе. Право уписа на ванредно школовање имају сви ученици сви старији од 17 година и млађи ученици уз претходно добијену сагласност родитеља, директора школе и Министарства просвете. Испитни рокови се организују пред крај сваког месеца током целе школске године. По статуту школе ученик има право да током једног испитног рока полаже пет испита. Такође, по закону, ученици имају право да за једну школску годину заврше две уколико остварују изузетне резултате, тј. имају све одличне оцене у тој школској години