Tехничар обезбеђења

Образовни профил ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА спада у подручје рада економија, право и администрација. Школовање траје четири године.

Наставним програмом за образовни профил техничар обезбеђења предвиђени су садржаји којима се стичу неопходна знања и вештине из области безбедности, заштите на раду, противпожарне заштите, права, администрације и економије.

Практична настава реализује се у разним државним и приватним институцијама и предузећима (фирме за лично обезбеђење, фирме за обезбеђење банака и разних других институција,судови, општине…).

Ученици овог профила имају проходност ка свим факултетима и вишим школама. Могу наставити даље школовање на разним факултетима у вези са стеченим стручним знањем  (Факултет безбедности, Криминалистика, Полицијска академија, Правни факултет, ФОН (Факултет организационих наука), Економски факултет, Политичке науке…

obezbedjenje

Нови наставни план

Стари наставни план