Школарина

Школарина за све образовне профиле износи 1500 евра. Док школарина за ванредне ученике износи 250 евра за једну школску годину, плус износ свих испита који се полажу за потребе преквалификације, доквалификације или пуне године ванредног школовања. Цена једног испита је 30 евра.

Сва плаћања врше се у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате. Постоји могућност плаћања до 10 месечних рата. Приликом уписа уплаћује се прва рата од 250 евра, а осталих 10 рата по једнаком месецном износу почев од септембра. Месечне рате школарине уплаћују се од 1 до 10. у месецу за текући месец.

Приликом плаћања школарине могу се остварити следећи попусти од 10%:

• уплатом целокупне годишње школарине приликом уписа

• ученици који код нас одличним успехом заврши школску годину, такође стичу могућност умањења школарине за 10% посто за следећу школску годину.

У цену школарине укључено је:

• осигурање ученика

• вежбанке

• потрошни материјал за практичну наставу

• карте за позоришне и биоскопске пројекције

• као и попусте до 50% за школу страних језика и све курсеве у оквиру пословног система „Ђуро Салај“

Број текућег рачуна школе је 265-1630310007039-47

skolarina