Правни техничар

Овај образовани профил спада у подручје рада: Економија, право и администрације у трајању од 4 године.

Не постоји ни једна делатност у савременом свету којој није потребан административни стручњак.

Правни техничар је занимање које од ученика захтева да буде: тачан, радан, вредан, праведан, одговоран, истрајан, ефикасан, ангажован и частан.

Правни техничар има могућност запослења, пре свега у државним органима, али и у свим приватним установама и предузећима на административним, управним, биротехничким пословима као и пословима матичара.

pravni_tehnicar

Нови наставни план

Стари наставни план