Машинбравар, заваривач …

Образовни профили: металостругар; металоглодач; металобрусач; металобушач; бравар; лимар; аутолимар; заваривач; инсталатер; машинбравар;механичар хидраулике и пнеуматике; аутомеханичар; механичар шинских возила; механичар привредне механизације; механичар радних машина; механичар термоенергетских постројења; механичар хидроенергетских постројења; механичар гасо и пнеумоенергетских постројења; механичар грејне и расхладне технике; механичар уређаја за мерење и регулацију; прецизни механичар; часовничар; механичар медицинске и лабораторијске опреме; механичар нумерички управљаних машина; механичар – оружар;